وازلین معطر حاوی ویتامین E جی Jey Scented Vaseline 120ml