نوار بهداشتی بالدار مشبک پنبه ریز Panberes Large Sanitary Pad