رب گوجه فرنگی یک کیلویی همدانیان Hamadanian Tomato Paste 800gr