پودر صابون دستی فیروز Firooz Soap Powder for Hand Washing 400gr